På grunn av sommeravvikling er det stengt på laboratoriet fra 1.-5. August.